Zasady odwiedzin pacjentów Szpitala Powiatowego w Złotowie.

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie informuje, że odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się z zachowaniem poniższych zasad:

  1. zaleca się, aby u pacjenta jednoczasowo przebywała jedna osoba,
  2. osoba odwiedzająca z objawami infekcji nie może odwiedzić pacjenta,
  3. osoba odwiedzająca przed wejściem na oddział przeprowadza dezynfekcję rąk,
  4. osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
  5. odwiedziny pacjentów izolowanych są możliwe na podstawie zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego oddziału.
  6. ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

Skip to content