Kierujący oddziałem: lekarz Andrzej Rosiński -specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Lekarze oddziału:

  • Lekarz Anna Jaros – specjalista chorób wewnętrznych
  • Lekarz Martyna Rosińska – specjalista chorób wewnętrznych
  • Lekarz  Ryszard Płóciennik – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych/rezydent
  • Lekarz Marta  Chart – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych/rezydent
  • Lekarz Dawid Szmydt – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej
  • Lekarz Marcin Krojec –  specjalista chorób wewnętrznych, lekarz chorób płuc

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Dorota Fiegler, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Edukator w cukrzycy: piel. Helena Urbańska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Sekretarka medyczna: Katarzyna Dopierała, Violetta Sobczyk  tel. 67 263-22-33 wew. 422

Pacjenci strona męska: tel. 67 263-22-33 wew. 337

Pacjenci strona żeńska: tel. 67 263-22-33 wew. 490

Gabinet lekarski: tel. 67 263 22 33 wew. 412

Dysponujemy 40 łóżkami na salach jedno, dwu i czteroosobowych. Większość sal wyposażona jest w węzeł sanitarny. Posiadamy możliwość pełnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. W ramach oddziału, we współpracy z innymi pracowniami wykonujemy gastroskopię, kolonoskopię, pobranie  szpiku kostnego .
Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób serca i układu krążenia, płuc, przewodu pokarmowego, nerek, krwi, stawów, układu nerwowego, wydzielania wewnętrznego i innych. Na oddział trafiają również chorzy z chorobami nowotworowymi i zatruciami. Część chorych po wstępnym zdiagnozowaniu jest kierowana do szpitali specjalistycznych.
Przyjęcia planowe do szpitala odbywają się w dni powszednie od godz. 11.00, pacjenci z nagłymi zachorowaniami przyjmowani są przez całą dobę.

Karty informacyjne ( wypisy) wydawane są w godzinach 14.00-15.00

Skip to content