Wznowienie zajęć dla przyszłych rodziców w szkole rodzenia

17.06.2020 r. Zasady funkcjonowania Szkoły Rodzenia przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie  w warunkach epidemii Covid19  W celu zapobieżenia wewnątrzszpitalnej transmisji SARS-CoV-2 możliwość  uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia uzależnia się od uzyskania ujemnego wyniku badania ankietowego w kierunku SARS -CoV-2. Przy Szpitalu Powiatowym funkcjonują dwie Szkoły Rodzenia. w siedzibie Szpitala w Złotowie – telefon kontaktowy 693 560 898 w Jastrowiu ul. Wojska Polskiego 25 – telefon kontaktowy 664 047 069…

Informacja dla stażystów i studentów kierunków medycznych.

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przywraca możliwość realizacji staży i praktyk zawodowych i studenckich. Przyjęcie stażysty/studenta odbywa się na dotychczasowych zasadach, tzn. na podstawie podpisanego porozumienia i skierowania wystawionego przez uczelnię. Należy również dostarczyć program praktyki. UWAGA: Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu i pacjentów przebywających w Szpitalu, wprowadzono obowiązek przedstawienia wyniku badania wykluczającego infekcję wirusem SARS-CoV -2. Badanie materiału (metodą RT- PCR) wykonują…

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do ZOL i OMP

Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu i pacjentów przebywających w Szpitalu, w szczególności w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Oddziale Medycyny Paliatywnej, wprowadzono obowiązek dołączenia do kompletu dokumentacji zgłoszeniowej pacjenta przyjmowanego w trybie planowym (w tym przeniesienie), wyniku jego badania wykluczającego infekcję wirusem SARS-CoV -2. Badanie materiału (metodą RT- PCR) wykonują laboratoria umieszczone na wykazie Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid). Informujemy, że Szpital oferuje możliwość wykonania odpłatnego badania w kierunku…

Dobra wiadomość dla przyszłych rodziców

Szanowni Państwo! Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przywrócone zostają porody rodzinne na zasadach niżej określonych. Pacjentki oraz osoby towarzyszące prosimy o zapoznanie się ze szczegółami: Zasady odbywania porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w warunkach epidemii Covid – 19 (pobierz zasady) W celu zapobieżenia wewnątrzszpitalnej transmisji SARS-CoV-2 możliwość porodów rodzinnych zależna jest…

Dla osób niedowidzących