Menu serwisu
Start
Patron Szpitala
Dyrekcja szpitala
Oddziały szpitalne
Transport sanitarny
Blok Operacyjny
Poradnie specjalistyczne
NiSOZ
Diagnostyka medyczna
Rehabilitacja i fizykoterapia
Centralna Sterylizatornia
Epidemiologia
Prawa pacjenta
Dokumentacja medyczna
Przetargi
Praca i ogłoszenia
Kontakt z nami
Certyfikaty
Księgowość
Cennik usług szpitala 2016
Kuchnia
Szpital dla Wszystkich
Szukaj
Poczta
Środki unijne
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Przetargi archiwum
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
Start
Witamy serdecznie wszystkich pacjentów
Image

Szanowni Państwo,
Informujemy, że  z dniem 1 marca 2017r. nastąpi zmiana czasu pracy poradni kardiologicznej.

Poradnia czynna będzie w czwartek (zamiast środy) od godz 15:00 do 19:15.

Godziny pracy poradni w poniedziałek i wtorek pozostają bez zmian.
W Styczniu 2017r. do zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Oddziału Medycyny Paliatywnej na zaproszenie Pani Pielęgniarki  Oddziałowej, Teresy Marchlewicz Pachuc odbyły się koncerty muzyczne.

Po raz drugi gościliśmy Chór "Złote Buki" z Wielkiego Buczka, Chór Nauczycielski ze Złotowa oraz Harcerski Zespół Mandolinowy "Frygi" z Łąkie.

Repertuar był tak urozmaicony i znany, że pacjenci śpiewali wraz z wykonawcami. Harcerski Zespół Mandolinowym przez 1,5 godziny wykonał utwory muzyki lekkiej oraz poważnej. Marzeniem Zespołu było zagranie koncertu dla pacjentów szpitala.

Serdecznie dziękujemy za koncerty wszystkim wykonawcom. Do podziękowań dołącza się również Dyrekcja Szpitala, która nie opuściła żadnego występu.

Na zakończenie były kwiaty, słodycze oraz radość i uśmiech naszych pacjentów.
25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w ZłotowieTegoroczny Finał WOŚP dedykowany był dzieciom oddziałów ogólnopediatrycznych i seniorom. Jak co roku pracownicy złotowskiego Szpitala czynnie uczestniczyli w akcjach towarzyszących. Licznie i z sukcesem wzięliśmy udział w Złotym Biegu w Złotowie. Wśród biegaczy były m.in. pielęgniarki, ratownicy, sanitariusze, diagności laboratoryjni, pracownicy sterylizacji i administracji. Brawo!
         Nie zabrakło nas podczas aukcji „orkiestrowych” fantów we wszystkich sztabach na terenie powiatu. Największym i jednocześnie najdroższym wylicytowanym trofeum okazał się plakat zdobiący scenę Ośrodka Kultury w Jastrowiu.
         Cieszymy się z kolejnego rekordu WOŚP. Ten jeden ciepły choć zimowy dzień świadczy o ludzkiej dobroci i wrażliwości łączących nas ponad podziałami. My, pracownicy Szpitala, na co dzień spotykający się z chorymi dziećmi,  cierpieniem, niepełnosprawnością i niedomaganiem wieku starczego, jesteśmy dumni, że mogliśmy dorzucić swoją skromną cegiełkę do tego wielkiego przedsięwzięcia.        
         Wszystkim uczestnikom, sympatykom oraz organizatorom 25 Finału WOŚP gratulujemy i dziękujemy. Do zobaczenia za rok!
                                                                      Dyrekcja Szpitala Powiatowego
                                                                 im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

P.S. Szczególne podziękowania dla naszych sportowców: pp. Elżbiety Koronkiewicz, Beaty Mioduszewskiej, Reginy i Andrzeja Pydyń, Marii Wincaszek, Anety Cieślik, Malwiny i Marcina Rozmus, Anny Lindy i Pawła Kulina.Szanowni Państwo,

Informujemy, że  z dniem 1 grudnia 2016r. wprowadza się jednorazową opłatę za wjazd na parking szpitalny w wysokości 2zł.
Dyrekcja Szpitala
 

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa potrzebom, 

Szpital Powiatowy w Złotowie udostępnia możliwość skorzystania z usług komercyjnych

 

Tomografii Komputerowej.

Pracownia TK wyposażona jest w nowoczesny tomograf komputerowy 

 

firmy
SIEMENS Somatom Scope Power (24 rzędowy, 16 warstwowy). W pracowni wykonywane są następujące badania:

- KT głowy,
- KT szyi,
- KT klatki piersiowej,
- KT jamy brzusznej,
- KT miednicy małej,
- KT kręgosłupa,
- KT kości i stawów 
- Angio TK

Dalsze informacje w zakładce Pracownia Tomografii Komputerowej.
            Szanowni Państwo,
            Drodzy Pacjenci i Pracownicy Szpitala,

      z nieukrywaną dumą i satysfakcją informuję, że Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie uzyskał status Szpitala Akredytowanego.
     Jest to niekwestionowany sukces - efekt długotrwałego procesu i wytężonej pracy całego personelu, ukierunkowanych na podnoszenie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.  
     Akredytacja to metoda zewnętrznej oceny funkcjonowania jednostek w oparciu o określone wymogi tzw. standardy akredytacyjne. We wrześniu b.r. wizytatorzy Ośrodka Akredytacyjnego- Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie dokonali wszechstronnego przeglądu i oceny działalności naszego Szpitala. Kontrola objęła wszystkie poziomy funkcjonowania jednostki: od polityki zarządzania, poprzez ciągłość opieki nad pacjentem i jego prawa, zabiegi chirurgiczne, kontrolę zakażeń, żywienie i leczenie chorych, na funkcjonowaniu pracowni diagnostyki obrazowej i laboratorium kończąc.
     Certyfikat Akredytacyjny stanowi ważną informację przede wszystkim dla pacjentów. Potwierdza, że Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie spełnia najwyższe wymogi i dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości - bezpieczna i skuteczna.Certyfikat Akredytacyjny przyznaje Minister Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej. Jest ważny 3 lata. W procesie akredytacji Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie skorzystał z projektu „Bezpieczny Szpital-Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
     Dziękuję kadrze zarządzającej i wszystkim pracownikom za wspólny wysiłek i zaangażowanie w procesie ubiegania się o akredytację. Przynależność do elitarnego grona Szpitali Akredytowanych to ogromne wyróżnienie i powód do dumy. To również wyzwanie na przyszłość. Mam nadzieję, że będzie dla nas motywacją i zobowiązaniem do dalszego doskonalenia się z korzyścią dla pacjentów.


                                                                                lek. Joanna Harbuzińska-Turek
                                                                               Dyrektor Szpitala Powiatowego
                                                                        im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie świadczy usługi zdrowotne bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych, posiadających skierowanie od lekarzy rodzinnych lub specjalistów oraz odpłatnie na życzenie pacjenta. W nagłych przypadkach przyjmujemy bez skierowania.
Mamy podpisane umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu.
Szpital jest położony w części północnej województwa wielkopolskiego jest jedyną placówką lecznictwa zamkniętego na tym terenie.

Swoim zasięgiem działania obejmuje cały teren powiatu złotowskiego, który zamieszkuje 72 tys. osób, natomiast oddział psychiatryczny obejmuje teren byłego województwa pilskiego.
Powiat od północnego zachodu graniczy z województwem zachodnio-pomorskim, od północnego wschodu z woj. pomorskim, natomiast od wschodu graniczy z woj. kujawsko-pomorskim.
Położenie geograficzne szpitala powoduje, że jego rola w całym systemie lecznictwa województwa wielkopolskiego jest bardzo ważna i nie może być zastąpiona przez inne placówki lecznictwa zamkniętego.
Szpital dysponuje lądowiskiem dla helikopterów.

Personel szpitala obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Misja SzpitalaSzpital Powiatowy im.Alfreda Sokołowskiego uzyskał następujące certyfikaty w zakresie świadczenia usług medycznych, ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej:

       - Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania jakością wydany przez firmę DEKRA Certyfication gmBH w dniu 29.09.2006 r.
         - Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarządzania środowiskowego wydany przez firmę DEKRA Certyfication gmBH w dniu 10.10.2007 r.
                - Certyfikat ISO PN-N-18001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
                                        wydany przez firmę DEKRA Certyfication gmBH w dniu 10.10.2007 r.

Jesteś naszym 788146 odwiedzającym