Kierujący oddziałem: lekarz Krzysztof Jarzyński– specjalista medycyny ratunkowej, lekarz anestezjolog

Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zespołów Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego: mgr Bartosz Waldowski

Lekarze SOR:

  • Lekarz Jacek Jasiński– specjalista medycyny ratunkowej
  • Lekarz Dariusz Ścierwicki– specjalista medycyny ratunkowej
  • Lekarz Alekander Jażgunowicz– specjalista medycyny ratunkowej, specjalista chorób wewnętrznych
  • Lekarz Karol Lassota– specjalista chirurgii ogólnej

Sekretariat SOR tel. 67 263 22 33 wew. 470

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (w skrócie SOR) jest częścią systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ( PRM) i  świadczy usługi zdrowotne przez całą dobę. Przyjmujemy pacjentów zgłaszających się samodzielnie lub przywożonych przez zespoły medyczne (karetki podstawowe i specjalistyczne). SOR udziela świadczenia opieki zdrowotnej od 2000 roku polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 
Zlokalizowany jest na parterze głównego budynku Szpitala, posiada niezależne wejście dla pieszych, jak i wjazd dla pojazdów specjalistycznych. Przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W obrębie oddziału zlokalizowany jest także kącik dla najmłodszych.
 
W ramach systemu PRM przy szpitalu funkcjonuje całodobowo lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 
 
 
 
 
 

Informacja dla pacjenta dotycząca dokonywania segregacji medycznej (TRIAGE)

W celu usprawnienia przyjęć pacjentów do Szpitala w trybie nieplanowym (osoby zgłaszające się samodzielnie i przywożone przez karetki) dokonywana jest wstępna ocena stanu pacjenta – segregacja medyczna (TRIAGE).

UWAGA:

Segregacji medycznej nie podlegają pacjenci zgłaszający się ze zleceniem lekarza rodzinnego na wykonanie np. iniekcji, zmianę opatrunku itp., którzy proszeni są o zgłoszenie się bezpośrednio do pielęgniarki gabinetu zabiegowego NiŚOZ.

Po przybyciu prosimy:

– zgłosić się w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (pobrać w automacie biletowym bilet*),

– umożliwić LIDEROWI – doświadczonemu pracownikowi SOR dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia pod względem ustalenia priorytetu udzielania świadczeń zdrowotnych (TRIAGE). Procedura ta obejmuje zebranie wywiadu i pomiar niezbędnych parametrów,

– po zarejestrowaniu oczekiwać na pierwszy kontakt z lekarzem i kolejne etapy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej zostanie Pan/Pani zakwalifikowany do jednej z pięciu kategorii pilności, gdzie kolor:

  • czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,
  • pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut,
  • żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,
  • zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut,
  • niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Personel poinformuje Pana/Panią o przydzielonej kategorii pilności, liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem oraz założy na nadgarstek opaskę właściwego koloru. Pacjentów, którzy otrzymali opaskę koloru pomarańczowego lub żółtego oczekujących na przyjęcie przez lekarza, prosimy o nieoddalanie się z oddziału; w razie potrzeby dokonywane będą kolejne oceny stanu klinicznego.

UWAGA:

Pacjent, który nie znajduje się stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i otrzymał opaskę koloru zielonego lub niebieskiego, decyzją LIDERA, może zostać skierowany do lekarza rodzinnego lub przekazany do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego SOR o przyjęciu do oddziału lub odmowie przyjęcia pacjenta do oddziału wobec braku konieczności hospitalizacji wynosi 4 godziny. Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego SOR o skierowaniu pacjenta na inny oddział Szpitala wynosi 12 godzin.

*z chwilą wdrożenia systemu TOPSOR

Skip to content