Szpital jest dysponentem 3 Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego – specjalistyczny (1)  i podstawowych (2), które realizują działania ratownicze na terenie powiatu złotowskiego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Miejsca stacjonowania karetek znajdują się w Złotowie, Jastrowiu, Okonku.
Zespoły Ratownictwa Medycznego zapewniają całodobową gotowość do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych.
Zespoły wyjazdowe karetek wysyłane są przez dyspozytorów medycznych CPR, które znajduje się w Poznaniu.

KIEDY I JAK PRAWIDŁOWO WEZWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE – 999/112
Według przepisów przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub wizyta na szpitalnym oddziale ratunkowym (w skrócie SOR) powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych.

Kiedy należy zadzwonić po karetkę:
-utrata przytomności,
-zaburzenia świadomości,
-wypadek komunikacyjny,
-drgawki, nagły,
-ostry ból w klatce piersiowej,
-zaburzenia rytmu serca,
-nasilona duszność, nagły,
-ostry ból brzucha,
-uporczywe wymioty,
-zwłaszcza z domieszką krwi,
-masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
-masywny krwotok z dróg rodnych,
-gwałtownie postępujący poród,
-ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku,
-ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
-zatrucia lekami,
-środkami chemicznymi czy gazami,
-rozległe oparzenia, udar cieplny,
-wyziębienie organizmu,
-porażenie prądem,
-podtopienie lub utonięcie,
-agresja spowodowana chorobą psychiczną,
-dokonana próba samobójcza,
-upadek z dużej wysokości,
-rozległa rana, będąca efektem urazu,
-urazy uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Nie należy wzywać karetki ani jechać na SOR, gdy potrzebujemy:
-wizyty lekarskiej,
-kiedy stan naszego zdrowia nie jest zagrożony i nie wymaga natychmiastowej interwencji medycznej,
-wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
-recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
-rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
-skierowania do specjalisty,
-badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego,
-zwolnienia lekarskiego,
-wniosku do ZUS,
-skierowania do sanatorium oraz wszelkich innych zaświadczeń i druków medycznych, które wystawiane są przez lekarza rodzinnego w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

W wymienionych powyżej przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak wezwać karetkę
Gdy dzwonimy na pogotowie, to: przede wszystkim zachowajmy spokój!, dzwonimy pod numer alarmowy: 112 lub 999, po zgłoszeniu się dyspozytora podajemy:
– dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
– powód wezwania
– co się stało (czy poszkodowany oddycha, rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych),
– kto potrzebuje pomocy (dane osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, obejmujące w miarę możliwości: imię, nazwisko, płeć i wiek),
– kto wzywa pogotowie (nasze imię i nazwisko, numer telefonu, w przypadku, gdy dzwoniącą osobą jest krewny informację o stopniu pokrewieństwa),
– odpowiadajmy dokładnie na wszystkie pytania dyspozytora, nawet jeśli wydają się nam one bezsensowne czy błahe. To właśnie na podstawie naszych odpowiedzi dyspozytor podejmie decyzję o wysłaniu karetki pogotowia.
Źródło: NFZ, szpitale-polskie.pl

Skip to content