Laboratorium Analityki Medycznej z Pracownią Mikrobiologii i Serologii 

Kierownik Laboratorium Analityki Medycznej z Pracownią Mikrobiologii i Serologii- mgr Magdalena Inerowicz-Manikowska

Pracownicy Laboratorium Analityki Medycznej:

 • mgr Sylwester Kowalczyk – diagnosta laboratoryjny
 • mgr Anna Linda – diagnosta laboratoryjny
 • mgr Elżbieta Arter- Towarnicka – diagnosta laboratoryjny
 • Barbara Blechacz – technik analityki medycznej
 • Ewa Hamada – technik analityki medycznej
 • Anna Grzebińska – technik laborant
 • Krystyna Waldowska – technik laborant

Telefony kontaktowe: Sekretariat Laboratorium- Tel. – 67 263 22 33 wew. 473
Fax – 67 263 22 37 (wew.410)
Kierownik Laboratorium- Tel. – 67 263 22 33 wew.314

Rejestracja oraz Punkt Pobrań – Laboratorium- czynne:

 • poniedziałek – piątek – 7:15-12:00
 • sobota – 8:00 – 12:00
 • niedziela – nieczynne

Odbiór wyników:

 • poniedz.-piątek -7:15 – 12:00 – w Rejestracji;
 • 12:00 – 17:00 – w Sekretariacie,
 • sobota – 7:00 – 17:00 – w Sekretariacie

Laboratorium

Laboratorium nie przekazuje pacjentom telefonicznie wyników badań!

Laboratorium Analityki Medycznej wykonuje badania całodobowo dla pacjentów Szpitala. Pacjenci ambulatoryjni, ze zleceniami od lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, przyjmowani są nieodpłatnie. Pacjenci ze zleceniami cito, przyjmowani są całodobowo. Pacjenci indywidualni lub skierowani przez lekarzy praktykujących prywatnie, przyjmowani są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Laboratorium wpisane jest do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (nr ewid. 1240). Laboratorium prowadzi codzienną, wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań wszystkich parametrów oraz uczestniczy w programie sprawdzianów międzylaboratoryjnych organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, co zapewnia najwyższą jakość i wiarygodność oznaczeń.

Wykonujemy szeroki zakres badań z dziedziny hematologii i koagulologii, biochemii i immunochemii, analityki ogólnej oraz alergologii:

 

 • Morfologia krwi
 • OB
 • Rozmaz krwi obwodowej
 • Retikulocyty
 • INR (międzynar. wpółcz. znormal.)
 • APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktyw.)
 • Fibrynogen
 • Glukoza (osocze/surowica)
 • Glukoza po 2g. od posiłku
 • DTTG 75g. glukozy (doustny test. toler. glu)- 2 ozn.
 • DTTG 75 g. – ciężarne- 3 ozn.
 • Mocznik (surowica/DZM)
 • Kreatynina
 • Klirens kreatyniny (surowica+DZM)
 • Kwas moczowy (surowica/DZM)
 • Cholesterol całk.
 • HDL – chol.
 • LDL – chol.
 • Triglicerydy
 • Fosforany
 • Magnez (surowica/DZM)
 • Wapń (surowica/DZM)
 • Elektrolity w surowicy
 • Sód w DZM
 • Chlorki w DZM
 • Potas w DZM
 • Żelazo w surowicy
 • UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza)
 • GGT (gammaglutamylotransferaza)
 • ALP (fosfataza zasadowa)
 • ALT (aminotransferaza alaninowa)
 • AST (aminotransferaza asparaginianowa)
 • Amylaza trzustkowa (surowica/DZM)
 • CPK (kinaza kreatyn.)
 • LDH (dehydrogenaza mleczanowa)
 • Bilirubina całk.
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Białko całk. w surowicy
 • Białko – dobowa utrata (DZM)
 • Albuminy w surowicy
 • CRP (białko C-reaktywne)
 • ASO (odczyn antystreptolizynowy)
 • RF (czynnik reumatoidalny)
 • RKZ (równowaga kwasowo-zasadowa)
 • HbA1c (hemoglobina glikowana)
 • D-Dimer
 • Alergeny mleka (IgE swoiste)
 • Alergeny – panel wziewny (IgE swoiste)
 • Alergeny – panel pokarmowy (IgE swoiste)
 • Alergeny – panel mieszany -pediatryczny (IgE swoiste)
 • TSH
 • fT3
 • fT4
 • Anty-TPO
 • Białko HE4
 • CA 125
 • T PSA (PSA całk.)
 • f PSA (PSA wolne)
 • CA 19-9
 • CEA
 • Witamina D
 • Witamina B12
 • Kortyzol
 • Ferrytyna
 • PCT – prokalcytonina
 • β-HCG
 • IgE całkowite
 • Troponina T hs
 • CK-MB stęż.
 • Anty-HCV
 • HIV
 • HBs – antygen
 • HBs Ag. – test potwierdzenia
 • Różyczka IgG
 • Różyczka IgM
 • Toksoplazmoza IgG
 • Toksoplazmoza IgM
 • Prolaktyna
 • Mocz- badanie ogólne
 • Jaja pasożytów w kale
 • Kalprotektyna
 • Krew utajona w kale
 • Środki odurzające w moczu
 • VDRL

W celu ograniczenia błędów przedlaboratoryjnych istotną rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań oraz prawidłowe pobranie materiału:

Pobranie krwi do badań rutynowych – pacjent powinien być na czczo tzn. 8-14 godzin od ostatniego posiłku, pobranie krwi powinno odbyć się w godzinach porannych (7:00-10:00), w warunkach spoczynkowych, bez obciążenia psychicznego; przed pobraniem należy zachowywać dotychczasową dietę, oraz unikać nadmiernego wysiłku dzień przed badaniem.
DTTG (doustny test tolerancji glukozy) – zaleca się wykonywanie DTTG bez wcześniejszego ograniczania spożycia węglowodanów (normalna dieta przynajmniej 3 dni przed DTTG) przy zachowaniu zwykłej (nie nadmiernej) aktywności fizycznej. Test przeprowadza się u osób wypoczętych, po przespanej nocy, będących na czczo tj. 8-14 godzin od ostatniego posiłku, w godzinach porannych (7:00-10:00). Pacjent dostarcza 75 g glukozy zakupionej w aptece. W czasie przeprowadzania DTTG (od momentu wypicia roztworu glukozy do pobrania po 2 godz.) pacjent musi przebywać w poczekalni, w pozycji siedzącej, nie może palić tytoniu ani spożywać pokarmów.

Pobranie moczu:

 • przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikanie znacznych wysiłków fizycznych, na dzień przed badaniem unikać stosunków płciowych, nie zaleca się pobierania moczu w okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji (należy rozważyć przeprowadzenie badania w innym terminie);
 • przed oddaniem moczu należy umyć ręce oraz ujście cewki moczowej;
 • do badania należy pobierać pierwszy mocz poranny, oddany po nocnym odpoczynku;
 • mocz należy oddać do jednorazowego, czystego pojemnika zakupionego w aptece z tzw. środkowego strumienia (po oddaniu pierwszej, niewielkiej porcji moczu do toalety) w ilości 50 – 100 ml.
 • pojemnik z moczem należy podpisać imieniem, nazwiskiem, datą i godz. pobrania na opakowaniu (nie na nakrętce) i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do Laboratorium. Gdy nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie, mocz należy schłodzić (np. w lodówce) i dostarczyć w ciągu 2-3 godzin.
 • w przypadku gdy pacjent nie jest w stanie oddać moczu samodzielnie (np. niemowlę), możliwe jest założenie specjalnego woreczka, dostępnego w aptece.

DZM (dobowa zbiórka moczu):

 • mocz należy zbierać do czystego opakowania zbiorczego zaopatrzonego w podziałkę (można zakupić w aptece), przez cały czas gromadzenia moczu przechowywać w lodówce;
 • w dniu rozpoczęcia zbiórki oddać pierwszy, poranny mocz do toalety, następnie wszystkie kolejne porcje moczu gromadzić w pojemniku. Zbiórkę należy zakończyć w dniu następnym po oddaniu pierwszego, porannego moczu do pojemnika zbiorczego.
 • po zakończeniu zbiórki, zmierzyć całkowitą objętość moczu, dokładnie wymieszać, odlać 50-100 ml do pojemnika na mocz, podpisać imieniem, nazwiskiem, datą i godz. pobrania, informacją o objętości całkowitej na opakowaniu (nie na nakrętce) i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do Laboratorium. Gdy nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie, mocz należy schłodzić (np. w lodówce) i dostarczyć w ciągu 2-3 godzin.

Badanie kału (jaja pasożytów, krew utajona, kalprotektyna):

 • badanie należy wykonywać w okresie normalnej diety, przy badaniu krwi utajonej nie zaleca się pobierania kału w okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji;
 • próbkę kału wielkości orzecha włoskiego pobrać do czystego, jednorazowego pojemnika za pomocą dołączonej łopatki;
 • próbka powinna pochodzić z różnych miejsc tej samej porcji kału;

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Telefon kontaktowy – Pracownia – tel. 67 263-22-33 wew.300
Kierownik: mgr Małgorzata Tereszczuk– specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

 • Zakres wykonywanych badań:
 • oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD
 • przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych (PTA)
 • próbę zgodności serologicznej
 • badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD
 • bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

Badania wykonuje wykwalifikowany zespół pracowników:

 • mgr Małgorzata Tereszczuk– specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • mgr Karolina Sroczyńska– specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • Elżbieta Kondas– technik analityki medycznej
 • Lidia Ruta– technik analityki medycznej
 • Barbara Stelmach– technik analityki medycznej

Pracownia bierze udział w programie międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości firmy DiaMed.


Pracownia Mikrobiologii:

Pracownicy:

 • mgr Jakub Tereszczuk– specjalista mikrobiologii medycznej
 • inż. Ewa Modrzyńska– technik analityki medycznej
 • Anna Kowalik– technik analityki medycznej

Godziny przyjmowania pacjentów:

 • poniedziałek – piątek: wymazy z gardła i posiewy moczu 07:30 – 09:00
 • pozostały materiał: 07:30 – 13:00
 • wymazy z pochwy i odbytu w kierunku GBS (Streptococcus agalactiae) dla kobiet ciężarnych od poniedziałku do piątku 7:30-13:00
 • Wydawanie wyników: 11:00 – 14:00

Jak przygotować się do badań mikrobiologicznych:

 1. badania mikrobiologiczne wykonuje się przed lub kilka dni po antybiotykoterapii
 2. do badania wymazu z gardła należy być na czczo

Posiew moczu:

 • pojemnik na mocz musi być jałowy (sterylny);
 • mocz poranny (pierwsza mikcja po spoczynku nocnym)
 • przed pobraniem należy trzykrotnie, wodą z mydłem lub innym detergentem umyć okolice ujścia cewki moczowej;
 • po umyciu i osuszeniu czystym ręcznikiem, okolicę ujścia cewki moczowej zdezynfekować Rivanolem lub innym środkiem dezynfekcyjnym dopuszczonym do stosowania na błony śluzowe;
 • pobrać mocz ze środkowego strumienia (pierwsza porcja moczu do toalety) w ilości 20 -50 ml;
 • próbkę jak najszybciej dostarczyć do Pracowni (max. 2 godziny od pobrania).

Informacja

Skip to content