Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
NIP 767-14-49-305
REGON 0003-00009
BDO 000092629

Centrala telefoniczna: 67 263-22-33 (połączenia na oddziały)
Endoskopia: 67 263-22-33 wew. 407
Tomografia Komputerowa: 67 263-22-33 wew. 318
RTG: 67 263-22-33 wew. 492
Laboratorium: 67 263-22-33 wew. 473
Centrum Zdrowia Psychicznego: 67 263-22-33 wew. 307
Poradnie Specjalistyczne:
67 263 22 40
67 263 22 42
67 263 22 33
wew. 501, 502, 503

(w piątki rejestracja do 14:00)

Sekretariat Dyrekcji: 67 263-25-10
Fax: 67 263-58-78
e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

e-mail DLA PACJENTÓWprawapacjenta@szpital.zlotow.pl

Adres skrytki ePUAPKliknij tutaj

Zasady pracy szpitalnej centrali telefonicznej Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie .
– od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 rozmowy przychodzące do szpitala będzie łączyła telefonistka
– od godz. 16.00 do 8.00 dnia następnego, a także w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele, święta ) centrala zostanie przełączona na system pracy automatycznej
W tym przypadku aby uzyskać połączenie należy wybrać numer centrali telefonicznej szpitala 067-263-22-33 i po usłyszeniu zgłoszenia centrali wybrać we własnym telefonie numer wewnętrzny do , którego chcemy uzyskać połączenie lub poczekać.

Jednocześnie Dyrekcja Szpitala przypomina, że personel medyczny z uwagi na przepisy prawne nie udziela telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta .

Z poważaniem
Dyrektor
Sławomir Janas

Skip to content