Kierownik Bloku Operacyjnego:

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: mgr Iwona Bech  specjalista w zakresie  pielęgniarstwa operacyjnego.

W 2002r. został uruchomiony po remoncie Blok Operacyjny, w którego skład wchodzą:

 • sala operacyjna ginekologiczno-położnicza
 • sala chirurgiczno-ortopedyczna
 • sala wybudzeń
 • pomieszczenia pomocnicze

Sale operacyjne wyposażone są w klimatyzację spełniającą wszystkie wymogi stawiane takim obiektom w Unii Europejskiej. Między innymi nawiew laminarny- rozwiązanie to uniemożliwa przedostawanie się bakterii i zanieczyszczeń co pozwla na utrzymanie odpowiedniej czystości powietrza; do sal operacyjnych doprowadzone są w sposób centralny gazy medyczne, tlen oraz centralna próżnia.

Blok wyposażony jest w sprzęt medyczny  najwyższej jakości niezbędny do wykonywania zabiegów operacyjnych, wśród nich warto wymienić:

 • ssaki próżniowe do odsysania płynów,
 • diatermie EMED z możliwością użycia argonu,
 • stoły operacyjne sterowane elektronicznie z możliwością łatwej zmiany pozycji pacjenta z blatami wymiennymi,
 • kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne z gazami medycznymi,
 • laparoskop,
 • artroskop
 • aparat do kriochirurgii,
 • aparat RTG z ramieniem C

Na każdej z sal znajduje się wysokiej jakości sprzęt anestezjologiczny.

Dokumentacja Bloku Operacyjnego jest w pełni zinformatyzowana dzięki temu czytelna i prawidłowo prowadzona.

Wykonujemy około 1800 operacji rocznie, w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii (w tym artroskopia, rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego), a także z zakresu ginekologii (między innymi zabiegi korekcyjne z użyciem siatek TVT poprawiających komfort życia pacjentek) i położnictwa. Jest to możliwe dzięki dobremu wyposażeniu, kompleksowej opiece pooperacyjnej oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze medycznej. Personel Bloku Operacyjnego dyżuruje przez całą dobę w pełnej gotowości.

Kontakt:

tel: 67 263 22 33 wew.461 lub wew 487

Skip to content