Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, doposażenie SOR oraz doposażenie Pracowni TK i RTG. Głównym celem jest zwiększenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych. Zakup nowego sprzętu pozwoli na usprawnienie pracy SOR-u oraz pracowni współpracujących z SOR, tj. RTG i TK.   W ramach inwestycji przewidziano zakup m. in. wózków transportowych, łóżek specjalistycznych, defibrylatorów, kardiomonitorów, urządzeń do kompresji klatki piersiowej, aparatu cyfrowego RTG, tomografu komputerowego, ramienia C. Przewidziano również modernizację łazienki oraz wymianę drzwi na SOR.
Skip to content