Informacje Działu Księgowości
Zarządzenie nr 51/2016 obowiązujące od dnia 28 września 2016
zarządzenie

W/w dokumenty można otworzyć darmowym pakietem biurowym typu: OpenOffice, LibreOffice itd.
Dla osób niedowidzących