Informujemy, że Szpital posiada mieszkania dla personelu medycznego i niemedycznego.

Skip to content