W Podgajach, przy pomniku Ku Czci Zamordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego, odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy powrotu Ziemi Złotowskiej do Polski oraz upamiętnienia męczeńskiej śmierci 32 żołnierzy z 3. Pułku Piechoty 1 dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Gospodarzami uroczystości byli: starosta złotowski Ryszard Goławski oraz burmistrz Okonka Andrzej Jasiłek.

W spotkaniu wziął udział dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie Artur Bobruk, a poprowadziła je szefowa Zespołu, wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć. W posiedzeniu uczestniczyli także: sekretarz powiatu Beata Piechowska, przedstawiciele policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej i inspekcji budowlanej.

W naradzie udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, Komendant Powiatowy KPP w Złotowie insp. Robert Chwedczyk, starosta złotowski Ryszard Goławski i jego zastępca Małgorzata Sameć, przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Junian Brewka, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu złotowskiego, Komendant Powiatowy PSP w Złotowie Tomasz Lewandowski, a także przedstawiciele służb mundurowych.

W tym celu odbyło się spotkanie dyrekcji Szpitala Powiatowego w Złotowie z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego. Podczas spotkania omówiono szczegóły realizacji ustawowego obowiązku myśliwych.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie podziękowała radnemu Rady Powiatu Złotowskiego Wiesławowi Fidurskiemu za dotychczasową współpracę w Radzie Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie. Radny Wiesław Fidurski swoją funkcję sprawował od 27 grudnia 2018 roku do 9 sierpnia 2022 roku.