Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu złotowskiego oraz okolicznych gmin. Wszystkie świadczenia medyczne wykonywane są przez fachowy personel z dobrym przygotowaniem zawodowym i wieloletnim stażem. Świadczenia udzielane są pacjentom bezpłatnie w ramach posiadanej umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Oprócz opieki stacjonarnej Szpital prowadzi opiekę lekarzy specjalistów przyjmujących w Poradniach Specjalistycznych oraz w Pracowniach Diagnostycznych. Szpital zapewnia również świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego dysponując 1 zespołem specjalistycznym i 2 zespołami podstawowymi oraz udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na terenie Szpitala funkcjonuje również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum Domowe oraz Rehabilitacja ambulatoryjna.

Dyrekcja Szpitala:

Dyrektor

lek. Artur Bobruk

 

Z-ca dyrektora

ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych

dr n.społ. Marcin Druszcz

studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczychPielęgniarka Naczelna
specjalistka w pielęgniarstwie położniczo-ginekologicznym,
specjalistka medycyny społecznej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
dr n. biol. Jolanta Konieczna

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 07:52 Roman Prusakiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 06:48 Roman Prusakiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 07:06 Roman Prusakiewicz