Zmień rozmiar czcionki:

Laboratorium Analityki Medycznej z Pracownią Mikrobiologii i Serologii

 

Wykaz osób (Laboratorium Analityki Medycznej):
-mgr Magdalena Inerowicz-Manikowska – Kierownik Laboratorium Analityki Medycznej z Pracownią Mikrobiologii i Serologii, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
-mgr Sylwester Kowalczyk – diagnosta laboratoryjny,
-mgr Anna Linda – diagnosta laboratoryjny,
-mgr Elżbieta Arter- Towarnicka – diagnosta laboratoryjny,
-Barbara Blechacz – starszy technik analityki medycznej
-Ewa Hamada – technik analityki medycznej
-Anna Grzebińska – technik laborant
-Krystyna Waldowska – technik laborant

 

Telefony kontaktowe: Sekretariat Laboratorium- Tel. – 67 263 22 33 wew. 473
Fax – 67 263 22 37 (wew.410)
Kierownik Laboratorium- Tel. – 67 263 22 33 wew.314

Rejestracja oraz Punkt Pobrań – Laboratorium- czynne:

– poniedziałek-piątek – 7:15-12:00
– sobota – 8:00-12:00
– niedziela – nieczynne

Odbiór wyników: poniedz.-piątek -7:15-12:00 – w Rejestracji; 12:00-17:00 – w Sekretariacie, sobota – 7:00 – 17:00 – w Sekretariacie Laboratorium

Laboratorium nie przekazuje pacjentom telefonicznie wyników badań!

Laboratorium Analityki Medycznej wykonuje badania całodobowo dla pacjentów Szpitala. Pacjenci ambulatoryjni, ze zleceniami od lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, przyjmowani są nieodpłatnie. Pacjenci ze zleceniami cito, przyjmowani są całodobowo. Pacjenci indywidualni lub skierowani przez lekarzy praktykujących prywatnie, przyjmowani są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Laboratorium wpisane jest do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (nr ewid. 1240). Laboratorium prowadzi codzienną, wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań wszystkich parametrów oraz uczestniczy w programie sprawdzianów międzylaboratoryjnych organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, co zapewnia najwyższą jakość i wiarygodność oznaczeń. Wykonujemy szeroki zakres badań z dziedziny hematologii i koagulologii, biochemii i immunochemii, analityki ogólnej oraz alergologii:

 

Hematologia

Morfologia krwi

OB

Rozmaz krwi obwodowej

Retikulocyty

 

Koagulologia

INR (międzynar. wpółcz. znormal.)

APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktyw.)

Fibrynogen

 

Biochemia

Glukoza (osocze/surowica)

Glukoza po 2g. od posiłku

DTTG 75g. glukozy (doustny test. toler. glu)- 2 ozn.

DTTG 75 g. – ciężarne- 3 ozn.

Mocznik (surowica/DZM)

Kreatynina

Klirens kreatyniny (surowica+DZM)

Kwas moczowy (surowica/DZM)

Cholesterol całk.

HDL – chol.

LDL – chol.

Triglicerydy

Fosforany

Magnez (surowica/DZM)

Wapń (surowica/DZM)

Elektrolity w surowicy

Sód w DZM

Chlorki w DZM

Potas w DZM

Żelazo w surowicy

UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza)

GGT (gammaglutamylotransferaza)

ALP (fosfataza zasadowa)

ALT (aminotransferaza alaninowa)

AST (aminotransferaza asparaginianowa)

Amylaza trzustkowa (surowica/DZM)

CPK (kinaza kreatyn.)

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

Bilirubina całk.

Bilirubina bezpośrednia

Białko całk. w surowicy

Białko – dobowa utrata (DZM)

Albuminy w surowicy

CRP (białko C-reaktywne)

ASO (odczyn antystreptolizynowy)

RF (czynnik reumatoidalny)

RKZ (równowaga kwasowo-zasadowa)

HbA1c (hemoglobina glikowana)

D-Dimer

 

Alergologia

Alergeny mleka (IgE swoiste)

Alergeny – panel wziewny (IgE swoiste)

Alergeny – panel pokarmowy (IgE swoiste)

Alergeny – panel mieszany -pediatryczny (IgE swoiste)

 

Immunochemia

TSH

fT3

fT4

Anty-TPO

Białko HE4

CA 125

T PSA (PSA całk.)

f PSA (PSA wolne)

CA 19-9

CEA

Witamina D

Witamina B12

Kortyzol

Ferrytyna

PCT – prokalcytonina

β-HCG

IgE całkowite

Troponina T hs

CK-MB stęż.

Anty-HCV

HIV

HBs – antygen

HBs Ag. – test potwierdzenia

Różyczka IgG

Różyczka IgM

Toksoplazmoza IgG

Toksoplazmoza IgM

Prolaktyna

 

Analityka ogólna

Mocz- badanie ogólne

Jaja pasożytów w kale

Kalprotektyna

Krew utajona w kale

Środki odurzające w moczu

VDRL

 

W celu ograniczenia błędów przedlaboratoryjnych istotną rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań oraz prawidłowe pobranie materiału:

Pobranie krwi do badań rutynowych – pacjent powinien być na czczo tzn. 8-14 godzin od ostatniego posiłku, pobranie krwi powinno odbyć się w godzinach porannych (7:00-10:00), w warunkach spoczynkowych, bez obciążenia psychicznego; przed pobraniem należy zachowywać dotychczasową dietę, oraz unikać nadmiernego wysiłku dzień przed badaniem.
DTTG (doustny test tolerancji glukozy) – zaleca się wykonywanie DTTG bez wcześniejszego ograniczania spożycia węglowodanów (normalna dieta przynajmniej 3 dni przed DTTG) przy zachowaniu zwykłej (nie nadmiernej) aktywności fizycznej. Test przeprowadza się u osób wypoczętych, po przespanej nocy, będących na czczo tj. 8-14 godzin od ostatniego posiłku, w godzinach porannych (7:00-10:00). Pacjent dostarcza 75 g glukozy zakupionej w aptece. W czasie przeprowadzania DTTG (od momentu wypicia roztworu glukozy do pobrania po 2 godz.) pacjent musi przebywać w poczekalni, w pozycji siedzącej, nie może palić tytoniu ani spożywać pokarmów.

Pobranie moczu:
– przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikanie znacznych wysiłków fizycznych, na dzień przed badaniem unikać stosunków płciowych, nie zaleca się pobierania moczu w okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji (należy rozważyć przeprowadzenie badania w innym terminie);
– przed oddaniem moczu należy umyć ręce oraz ujście cewki moczowej;
– do badania należy pobierać pierwszy mocz poranny, oddany po nocnym odpoczynku;
– mocz należy oddać do jednorazowego, czystego pojemnika zakupionego w aptece z tzw. środkowego strumienia (po oddaniu pierwszej, niewielkiej porcji moczu do toalety) w ilości 50 – 100 ml.
– pojemnik z moczem należy podpisać imieniem, nazwiskiem, datą i godz. pobrania na opakowaniu (nie na nakrętce) i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do Laboratorium. Gdy nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie, mocz należy schłodzić (np. w lodówce) i dostarczyć w ciągu 2-3 godzin.
– w przypadku gdy pacjent nie jest w stanie oddać moczu samodzielnie (np. niemowlę), możliwe jest założenie specjalnego woreczka, dostępnego w aptece.

DZM (dobowa zbiórka moczu):
– mocz należy zbierać do czystego opakowania zbiorczego zaopatrzonego w podziałkę (można zakupić w aptece), przez cały czas gromadzenia moczu przechowywać w lodówce;
– w dniu rozpoczęcia zbiórki oddać pierwszy, poranny mocz do toalety, następnie wszystkie kolejne porcje moczu gromadzić w pojemniku. Zbiórkę należy zakończyć w dniu następnym po oddaniu pierwszego, porannego moczu do pojemnika zbiorczego.
– po zakończeniu zbiórki, zmierzyć całkowitą objętość moczu, dokładnie wymieszać, odlać 50-100 ml do pojemnika na mocz, podpisać imieniem, nazwiskiem, datą i godz. pobrania, informacją o objętości całkowitej na opakowaniu (nie na nakrętce) i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do Laboratorium. Gdy nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie, mocz należy schłodzić (np. w lodówce) i dostarczyć w ciągu 2-3 godzin.

Badanie kału (jaja pasożytów, krew utajona, kalprotektyna):
– badanie należy wykonywać w okresie normalnej diety, przy badaniu krwi utajonej nie zaleca się pobierania kału w okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji;
– próbkę kału wielkości orzecha włoskiego pobrać do czystego, jednorazowego pojemnika za pomocą dołączonej łopatki;
– próbka powinna pochodzić z różnych miejsc tej samej porcji kału;

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Telefon kontaktowy – Pracownia – tel. 67 263-22-33 wew.300
Kierownik: mgr Małgorzata Tereszczuk (specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

Zakres wykonywanych badań:
– oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD
– przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych (PTA)
– próbę zgodności serologicznej
– badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD
– bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

Badania wykonuje wykwalifikowany zespół pracowników:
– mgr Małgorzata Tereszczuk (specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)
– mgr Karolina Sroczyńska (specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)
– starszy technik analityki medycznej Elżbieta Kondas
– starszy technik analityki medycznej Lidia Ruta
– starszy technik analityki medycznej Barbara Stelmach

Pracownia bierze udział w programie międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości firmy DiaMed.

Pracownia Mikrobiologii:

Wykaz osób:
– mgr Jakub Tereszczuk- specjalista mikrobiologii medycznej
– inż. Ewa Modrzyńska- tech. analityki medycznej
– Anna Kowalik – tech. analityki medycznej

Godziny przyjmowania pacjentów:
– od poniedziałku do piątku: – wymazy z gardła i posiewy moczu 07:30 – 09:00
– pozostały materiał 07:30 – 13:00
– wtorki i czwartki: – wymazy ginekologiczne (czystość pochwy, biocenozy pochwy, wymazy w kierunku GBS, wymazy z kanału szyjki macicy) 11:00 – 13:00
Wydawanie wyników: 11:00 – 14:00

Jak przygotować się do badań mikrobiologicznych:
– badania mikrobiologiczne wykonuje się przed lub kilka dni po antybiotykoterapii
– do badania wymazu z gardła należy być na czczo

Posiew moczu:
– pojemnik na mocz musi być jałowy (sterylny);
– mocz poranny (pierwsza mikcja po spoczynku nocnym)
– przed pobraniem należy trzykrotnie, wodą z mydłem lub innym detergentem umyć okolice ujścia cewki moczowej;
– po umyciu i osuszeniu czystym ręcznikiem, okolicę ujścia cewki moczowej zdezynfekować Rivanolem lub innym środkiem dezynfekcyjnym dopuszczonym do stosowania na błony śluzowe;
– pobrać mocz ze środkowego strumienia (pierwsza porcja moczu do toalety) w ilości 20 -50 ml;
– próbkę jak najszybciej dostarczyć do Pracowni (max. 2 godziny od pobrania).