Zmień rozmiar czcionki:

Rejestracja telefoniczna

od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 15:00

tel. 672632233 wew. 470

 

Wydawanie wyników:
– wynik można odebrać osobiście z dowodem tożsamości lub z upoważnieniem – badanie zapisywane jest na płycie CD 

Z dniem 1 października 2022r. rejestracja oraz odbiór wyników w:

  • PRACOWNI DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ (USG) I ENDOSKOPOWEJ
  • PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Znajduje się w budynku B w wejściu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

image001

 

Wykaz osób udzielających świadczeń:
mgr Patryk Król, elektroradiolog, Kierownik Zespołu Techników, IOR
mgr Agata Iwańczyk, elektroradiolog
mgr Agata Słupska, elektroradiolog
st.tech. Alicja Stelmach, technik elektroradiologii
tech. Paulina Żyhałko, technik elektroradiologii
tech. Agata Napierajczyk, technik elektroradiologii
Grażyna Nowak, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Katarzyna Scecewicz, sekretarka medyczna

 

Informacja dotycząca komórki:
W pracowni wykonywane są następujące badania:
– KT głowy
– KT szyi,
– KT klatki piersiowej,
– KT jamy brzusznej,
– KT miednicy małej,
– KT kręgosłupa,
– KT kości i stawów
– Angio TK
– HRCT

 

 Tomografia komputerowa – informacje dla pacjenta.
W przypadku zlecenia przez lekarza badania tomografii komputerowej każdy pacjent powinien jednak zapoznać się
z poniższymi informacjami, a następnie wyrazić świadomą, pisemną zgodę na wykonanie badania.

 

Charakter i przebieg badania
-Tomografia komputerowa jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą obrazowania.
-Badanie jest wykonywane przez technika elektroradiologii pod nadzorem lekarza radiologa i trwa od kilku do kilkunastu minut.
-W większości przypadków (zawsze gdy są podawane środki kontrastowe) pacjent winien zgłaszać się do badania na czczo (minimum 4-5 godzin bez posiłku).
-Do badania pacjent powinien odkryć badaną część ciała
-W czasie badania pacjent umieszczony jest na specjalnym stole, który przesuwa się w trakcie skanowania.
-Badany obszar jest skanowany wiązką promieniowania jonizującego, a następnie system komputerowy generuje obrazy przekrojów ciała pacjenta.
-Badany powinien leżeć nieruchomo – w przeciwnym razie uzyskane obrazy będą nieostre i niemożliwe do oceny przez lekarza radiologa.
-W niektórych badaniach pacjent może być proszony o wstrzymanie oddechu na kilkanaście sekund.
-W większości badań tomografii komputerowej konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego.
-W niektórych badaniach tomografii komputerowej (ocena jamy brzusznej, miednicy) konieczne jest ponadto wcześniejsze doustne, ewentualnie również podczas badania doodbytniczne podanie środka kontrastowego.
-W przypadku wykonania badania z kontrastem, należy odczekać na terenie pracowni co najmniej 30 minut po badaniu

 

UWAGA!
Do wykonania badania z użyciem środka kontrastowego należy oznaczyć poziom kreatyniny w surowicy krwi, maksymalnie do 10 dni przed wyznaczonym terminem badania. Przeciwwskazania do badań TK
Nie ma przeciwwskazań bezwzględnych do wykonywania badania TK.

 

Przeciwwskazania względne do wykonania badania TK:
-brak zgody pacjenta na badanie,
-ciąża,
-uczulenie na środki kontrastowe (przeciwwskazania przy podaniu środka kontrastowego).

 

Środki kontrastowe
W większości badań tomografii komputerowej konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego.
Aktualnie stosuje się nowoczesne jodowe, niejonowe środki kontrastowe, cechujące się niskim ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych.
W przypadku zlecenia przez lekarza badania tomografii komputerowej z dożylnym środkiem kontrastowym, każdy pacjent powinien jednak zapoznać się z poniższym zestawieniem stanów wpływających na decyzję o podaniu takiego środka oraz zestawieniem możliwych działań niepożądanych, a następnie wyrazić świadomą, pisemną zgodę na jego zastosowanie.
W niektórych badaniach tomografii komputerowej (ocena jamy brzusznej, miednicy) konieczne jest ponadto wcześniejsze doustne, ewentualnie również podczas badania doodbytniczne podanie środka kontrastowego.

 

Stany wpływające na decyzję o dożylnym podaniu środka kontrastowego:
Przed zastosowaniem środka kontrastowego należy poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z poniższych stanów:
– ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę,
– karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią,
– astmie lub innego rodzaju alergii,
– alergii na środki kontrastowe zawierające jod, jopromid lub dowolną substancję pomocniczą,
– reakcji na środki kontrastowe w przeszłości,
– zaburzeniach czynności nerek,
– chorobach serca i układu krążenia,
– cukrzycy,
– padaczce i innych zaburzeniach ze strony układu nerwowego,
– zaburzeniach krążenia w mózgu, np. udarze,
– nadczynności tarczycy lub podejrzeniu o nadczynność tarczycy, obrzęku szyi spowodowanym powiększeniem tarczycy (wole),
– trwającym lub planowanym leczeniu chorób tarczycy jodem radioaktywnym,
– planowanym badaniu scyntygraficznym z jodem radioaktywnym,
– nadciśnieniu spowodowanym występowaniem guza chromochłonnego nadnerczy,
– przyjmowaniu specjalnych leków, w tym doustnych przeciwcukrzycowych (biguanidy – metformina), neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych, beta-adrenolityków, interleukiny 2
Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych stanów, lekarz zdecyduje, czy możliwe jest przeprowadzenie badania ze środkiem kontrastowym.

 

Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, środek kontrastowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane związane z dożylnym stosowaniem jodowych środków kontrastowych zwykle są przejściowe i mają niewielkie nasilenie, jednak opisywano również reakcje o ciężkim lub zagrażającym życiu przebiegu. Najczęściej występują nudności, wymioty, ból oraz uczucie ciepła. Większość reakcji ubocznych występuje w ciągu pierwszej godziny od podania, jednak niekiedy dochodzi do reakcji opóźnionych (po kilku godzinach lub kilku dniach od podania)