Zmień rozmiar czcionki:

Pielęgniarki Epidemiologiczne:


mgr Karina Manikowska – Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego
mgr Anna Wiśniewska- Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego