Zmień rozmiar czcionki:
Slide
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgiczny
z Poddziadziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział
chorób wewnętrznych
Oddział
Dziecięcy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Noworodków
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacyjny)
Szpitalny
Oddział Ratunkowy
Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział
Psychiatryczny
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Oddział
Dzienny Psychiatryczny