Zmień rozmiar czcionki:

Kierujący Oddziałem AiIT : lek. Jacek Gęsicki – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze:

lek. Joanna Tomaszewska-Adamek, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii-z-ca kierującego Oddziałem AiIT

lek. Lidia Purol, anestezjolog-asystent

lek. Dorota Grosser – lekarz specjalista II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Krzysztof Jarzyński – lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lekarz specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka kierująca zespołem pielęgniarek: Maria Świątek – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Oddział: tel. 67 263-22-33, gabinet lekarski wew. 327, kierownik oddziału wew. 424, dyżurka piel. wew. 316

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został przeniesiony 23.02.2012 r. do nowego budynku, który powstał w ramach rozbudowy Szpitala Powiatowego. Nowa lokalizacja oddziału umożliwiła zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii oraz poprawiła warunki leczenia pacjentów. Wyposażenie w sprzęt medyczny jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i spełnia wszystkie wymagania dla tego typu oddziału.

W ramach OA i IT znajdują się obszary:

 • anestezjologii z 3 stanowiskami znieczulenia, wyposażonymi w aparaturę medyczną umożliwiającą pełny zakres monitorowania podstawowych funkcji życiowych

 • nadzoru poznieczuleniowego z 4 stanowiskami dla pacjentów po dokonanych zabiegach operacyjnych

 • oddziału intensywnej terapii z 6 stanowiskami wyposażonymi w sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe

 

 • Wykonywane procedury w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii:
 • badanie przed znieczuleniem, ocena stanu klinicznego i wybór postępowania anestezjologicznego

 • znieczulenie do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, nagłych i planowanych ( znieczulenie ogólne złożone, ogólne dożylne, analgosedacja, znieczulenie podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokada nerwów obwodowych)

 • nadzór nad pacjentem po znieczuleniu

 • leczenie bólu pooperacyjnego

 • resuscytacje krążeniowo-oddechowe w ramach zespołu reanimacyjnego we wszystkich oddziałach szpitalnych

 • zakładanie linii żylnej centralnej

 • kaniulacja tętnic obwodowych

 • pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego

 • tracheostomia przezskórna

 • monitorowanie hemodynamiczne metodą nieinwazyjną

 • bronchofiberoskopia

 • tomografia komputerowa

 • badania mikrobilogiczne

 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe

 • terapia chorych w stanie zagrożenia życia

 • współpraca z zespołami transplantologii

Personel medyczny oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowana kadra pielęgniarska, zapewniająca wysokospecjalistyczną, kompleksową pielęgnację. Profesjonalizm i zaangażowanie oraz duża wrażliwość na potrzeby chorych gwarantuje najwyższą jakość świadczeń medycznych.