Zmień rozmiar czcionki:

Szpital Powiatowy w Złotowie udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Psychiatryczny Dzienny

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji w warunkach oddziału całodobowego, a wskazana jest u nich rehabilitacja lub krótkoterminowa terapia po pobycie w oddziale stacjonarnym lub pomoc w związku z kryzysem psychologicznym bądź diagnozą w warunkach obserwacji dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego.

 

Do podstawowych zadań Oddziału należy:

  • obserwacja stanu psychicznego pacjenta, diagnoza oraz leczenie,
  • stosowanie metod leczniczych trudnych do przeprowadzenia w domu, a nie wymagających, całodobowej stałej opieki,
  • pomoc pacjentom w adaptacji do środowiska po stacjonarnej hospitalizacji,
  • rozwijanie umiejętności społecznych i poprawa funkcjonowania społecznego,
  • readaptacja pacjenta bez utraty kontaktu ze środowiskiem,
  • rozwijanie umiejętności praktyczno-technicznych potrzebnych w codziennym życiu,
  • wsparcie grupy osób z podobnymi trudnościami.

 

Warunki przyjęcia do Oddziału:

  • do przyjęcia w Oddział Dzienny kwalifikuje lekarz psychiatra w ramach prowadzonego leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Złotowie, ustalając z pacjentem termin przyjęcia