Zmień rozmiar czcionki:

Szpital Powiatowy w Złotowie udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

 

lekarz kierujący : lek. Andrzej Tandeck

pielęgniarz Oddziałowy:  Jacek Hernik

Do podstawowych zadań Oddziału należy:

 • diagnozowanie zaburzeń spowodowanych zespołem abstynencyjnym w przebiegu nadużywania lub uzależnienia od alkoholu
 • wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych i obrazowych
 • włączenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego mającego na celu zlikwidować objawy zespołu abstynencyjnego i zapobiec ewentualnym powikłaniom
 • leczenie powikłań zespołu abstynencyjnego takiego jak majaczenie, napady drgawkowe, halucynoza i inne.
 • psychoedukacja odnośnie nadużywania i uzależnienia od alkoholu
 • wspieranie i motywowanie do podjęcia dalszej terapii uzależnień
 • hospitalizacja trwa najczęściej 10 dni
 • istnieje możliwość ustalenia terminu przyjęcia do Oddziału Terapii Uzależnień w Piecewie i w przypadku wolnych miejsc, gwarantujemy transport do w/w jednostki w dniu wypisu z Oddziału OLAZA (czas terapii w w/w ośrodku trwa 6 tygodni)

Warunki przyjęcia do Oddziału:

 • posiadanie skierowania lekarskiego
 • kwalifikację do przyjęcia na Oddział, przeprowadza lekarz Izby Przyjęć
 • w przypadku braku miejsc na Oddziałach prowadzona jest lista osób oczekujących z wyznaczeniem przyjęcia na konkretny dzień