Zmień rozmiar czcionki:

ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACYJNY)

 

Kierujący oddziałem: lek. Marzena Żak – spec. w zakresie psychiatrii

Pielęgniarz oddziałowy: mgr Jacek Hernik

Do podstawowych zadań oddziału należy:

- diagnozowanie zaburzeń spowodowanych zespołem abstynencyjnym w przebiegu nadużywania  lub uzależnienia od alkoholu

- wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych i obrazowych

- włączenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego mającego na celu zlikwidować objawy zespołu abstynencyjnego i zapobiec ewentualnym powikłaniom

- leczenie powikłań zespołu abstynencyjnego takiego jak majaczenie, napady drgawkowe, halucynoza, inne

- psychoedukacja odnośnie nadużywania i uzależnienia od alkoholu

- wspieranie i motywowanie do podjęcia dalszej terapii uzależnień

- hospitalizacja trwa najczęściej 10 dni

- istnieje możliwość ustalenia terminu przyjęcia do Oddziału Terapii Uzależnień w Piecewie i w przypadku wolnych miejsc gwarantujemy transport do w/wym. ośrodka w dniu wypisu z OLAZA (czas terapii w ośrodku trwa 6 tygodni).

 

Warunki przyjęcia do oddziału:

- posiadanie skierowania lekarskiego

- kwalifikacji do przyjęcia na oddział przeprowadza lekarz Izby Przyjęć

- w przypadku braku miejsc w oddziale prowadzona jest lista osób oczekujących, z wyznaczeniem przyjęcia na konkretny dzień.