Zmień rozmiar czcionki:

Imienny wykaz osób udzielających świadczenia:

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Marzena Żak – spec. w zakresie psychiatrii

 

Lekarze:

Lek. Gabriela Tomaszewska – spec. w zakresie psychiatrii, spec. chorób wewnętrznych;

Lek. Magda Godlewska – w trakcie specjalizacji

 

Psycholodzy:

mgr Justyna Wendorff – neuropsycholog kliniczny, spec. terapii uzależnień

mgr Magdalena Gryka

mgr Marta Sieg – psychoterapeuta

mgr Beata Semanicka

mgr Olga Krogolewska

 

Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Jacek Hernik

 

Sekretarki medyczne:

Małgorzata Kryłowicz

Urszula Ewczyńska

Tel. 067 263 22 33 wew. 488

 

Pracownik socjalny: Ewa Jar

 

Telefony:

429 – kierujący oddziałem

488 – sekretariat

491 – dyżurka oddziału męskiego

416 – dyżurka oddziału żeńskiego

417 – gabinet lekarza dyżurnego

332 – gabinet lekarski

486 – gabinet lekarski

333 – gabinet lekarski

358 – gabinet lekarski

448 – oddział psychiatrii dziennej

408 – pracownik socjalny

404 – telefon dla pacjentek

418 – telefon dla pacjentów

342 – dyżurka pielęgniarska żeńska od. II

306 – dyżurka pielęgniarska męska od. II

406 – oddział detoksykacyjny

 

Wykaz wykonywanych procedur w Oddziale Psychiatrycznym:

- diagnostyka i leczenie zaburzeń depresyjnych

- diagnostyka i leczenie chorób afektywnych

- diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych i somatyzacyjnych

- diagnostyka i leczenie schizofrenii i zaburzeń psychotycznych

- diagnostyka i leczenie zespołów abstynencyjnych w przebiegu uzależnienia od środków psychoaktywnych

- diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania – anoreksji i bulimii

- diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób starszych

- prowadzenie psychoedukacji odnośnie poszczególnych chorób

- prowadzenie aktywnej terapii zajęciowej np. terapia sztuką, muzykoterapia, terapia grupowa

- podział oddziału na poszczególne odcinki w zależności od stanu psychicznego pacjenta

- możliwość skorzystania z fachowej opieki specjalistów lekarzy oraz psychologów

- zapewniona całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska

- zapewnione dobre warunki bytowe (klub pacjenta, świetlice z telewizją, gry, książki

- zapewnione bezpieczeństwo zgodne z najnowszymi wymogami – sale i korytarze monitorowane całodobowo

Szpital Powiatowy w Złotowie udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

Warunku przyjęcia do oddziału: 

- posiadanie aktualnego skierowania (do 14 dni od daty wystawienia)

- kwalifikację do przyjęcia na oddział przeprowadza lekarz psychiatra Izby przyjęć.