Zmień rozmiar czcionki:

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu w Piecewie

 

Wykaz pracowników:

Kierujący oddziałem: lek. Andrzej Tandeck – specjalista z zakresu psychiatrii

Oddziałowa: mgr Anna Ciecieląg
Psychologowie:  mgr Katarzyna Mikszto – w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień
Terapeuci: mgr Bernadeta Moczarska-Korbanek – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mgr Monika Kamińska – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

Instruktorzy: Krzysztof Staniewski, Mariusz Wiącek – certyfikowani instruktorzy terapii uzależnień
Instruktor Terapii Zajęciowej: Mariusz Wiącek
Sekretarka medyczna: Cecylia Drąg
Pracownicy gospodarczy: Barbara Masternak, Aneta Janczuk

 

Telefon do oddziału 67 2664063

Oddział funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest placówką koedukacyjną dla dorosłych.

 

Warunki przyjęcia:

  • rozmowa kwalifikacyjna możliwa do odbycia we wtorki i czwartki w Poradni Zdrowia Psychicznego w Złotowie w godz. 13.00-14.00,
  • przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie w stanie pełnej abstynencji,
  • nie przyjmujemy osób pozostających ze sobą w związku emocjonalnym (par)
  • Pacjenci przebywający na oddziałach detoksykacyjnych w innych szpitalach mają możliwość umówienia terminu przyjęcia telefonicznie pod nr tel 67 266406

Program i forma realizacji

  • terapia w systemie stacjonarnym, czas trwania 6 tygodni, możliwość przedłużenia do 8 tyg
  • terapia nawrotów, czas trwania 2-3 tygodnie,
  • podstawową terapią jest praca w grupie terapeutycznej oraz indywidualna praca z pacjentem (OPT)
  • prowadzona jest również terapia pracą (ergoterapia), relaksacja, zajęcia sportowe,
  • wszyscy pacjenci mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach programu oddziału.

Możliwość dojazdu:
Najbliższa stacja PKP – Jastrowie, 5 km od Piecewa.
Najbliższa stacja PKS – Jastrowie lub przystanek 2,5 km na trasie Złotów – Jastrowie.

 

Nasz adres:
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego Złotów
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
77-416 Tarnówka – Piecewo 26