Zmień rozmiar czcionki:

Dyrekcja Szpitala:

Dyrektor 

lek. Artur Bobruk

 

Z-ca dyrektora

ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych

dr n.społ. Marcin Druszcz

studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych

 

Pielęgniarka Naczelna
specjalistka w pielęgniarstwie położniczo-ginekologicznym,
specjalistka medycyny społecznej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
dr n. biol. Jolanta Konieczna