Image
Kierownik: mgr Mariola Wegner
Rejestracja: tel. 67-263-22-33 wew.303, od godz. 7.30 do godz. 10.30 od poniedziałku do czwartku.

Procedury:

a) Pacjent rozpoczynający (już zarejestrowany) powinien przynieść ze sobą:
– ręcznik
– obuwie zmienne
– ściereczki do zabiegów tj. jonoforezy, DD, galwanizacji , pr.Traberta, Tensa, ID

b) Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w Dziale Rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.


Dział czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00
 Na zabiegi przyjmujemy po uprzednim zarejestrowaniu się. Rejestracja osobiście lub telefonicznie .
Image

Posiadamy zjazd dla wózków inwalidzkich.

Wykonuje zabiegi:

 • masaż suchy
 • fizykoterapia
 1. prądy diadynamiczne
 2. prądy interferencyjne
 3. prądy galwaniczne
 4. jonoforeza
 5. elektrostymulacja
 6. ultradźwięki
 7. pole magnetyczne
 8. laser
 9. masaż wirowy kończyn górnych
 10. masaż wirowy kończyn dolnych
 11. lampy sollux i UV
 12. Prądy Traberta
 13. Prądy Tensa
 14. Prądy Kotza
 • kinezyterapia
 1. Ćwiczenia czynne, czynno-bierne, bierne, w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, wspomagane itd.
 2. sala posiada UGUL, rowery stacjonarne, kolumnę do ćwiczeń oporowych kkd
 3. prowadzone są ćwiczenia metodą NDT dla dzieci deficytem neurologicznym oraz dla osób dorosłych po udarach (neurologicznych)
 4. prowadzone są ćwiczenia po urazach ortopedycznych i neurologicznych

Wykaz osób udzielających świadczenie:

1. p.o kierownika mgr Mariola Wegner
2. mgr Barbara Masel
3. mgr Anna Bech
4. mgr Karolina Niedźwiecka
5. mgr Krzysztof Żwikiewicz
6. lic. Bożena Semrau
7. lic. Małgorzata Schmidt
8. lic. Ewelina Kucharz
9. lic. Monika Ogorzeja
10. lic. Mateusz Mościcki
11. lic Marcin Roman
12. tech. Daria Leśna
13. mgr Elżbieta Budnik – sekretarka medyczna

Dział Rehabilitacji
Dla osób niedowidzących