Centrum Zdrowia Psychicznego

Od 1 marca 2020 r. funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego.  Powstało ono jako pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia i jest pierwszym i na razie jedynym w Wielkopolsce. Zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze terytorialnym w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej.

Z usług CZP mogą korzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne. Również członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Celem Centrum (CZP) jest objęcie wszechstronną opieką osób znajdujących się w kryzysach psychicznych i odejście od tradycyjnego, izolacyjnego leczenia w warunkach szpitalnych na rzecz opieki środowiskowej zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny udziela świadczeń  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 tel. 67 2632233 wew. 307.

Skip to content