Będą stypendia dla studentów kierunków medycznych – zapraszamy do współpracy

Jednym z pomysłów dyrektora Artura Bobruka i współpracowników rozwoju Szpitala Powiatowego w Złotowie, w tym, pozyskania nowej kadry medycznej, jest wprowadzenie stypendiów fundowanych. Temat ten był szeroko dyskutowany podczas dwóch ostatnich posiedzeń Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie.

 

Dyrektor placówki Artur Bobruk nakreślił kilka pomysłów, jakie mają zapewnić rozwój usług, jak i zwiększenie liczebności kadry medycznej. Program stypendialny będzie skierowany do studentów kierunków medycznych (5 i 6 rok studiów), w których odnotowywane są największe braki kadrowe (medyczny). W przyszłości będą uruchamiane inne kierunki – w zależności od zapotrzebowania. W zamian za wsparcie stypendialne studenci będą zobowiązani do pracy na rzecz szpitala (w zależności od czasu trwania stypendium). Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Artur Bobruk – taki rodzaj współpracy może zapewnić złotowskiej placówce medycznej napływ nowych, młodych lekarzy. – Szpital stale się rozwija. Jak w całej Polsce, tak i w Złotowie brakuje nam kadry lekarskiej. Dzięki programowi stypendialnemu jest szansa na to, aby do Złotowa trafili młodzi absolwenci uczelni medycznych z możliwością pozostania w Złotowie – mówi dyrektor Artur Bobruk.

 

Obecna na spotkaniu wicestarosta powiatu złotowskiego Małgorzata Sameć zaznaczyła, że pomysł ten zrodził się już znacznie wcześniej, jednak to dyrektor Artur Bobruk wraz z zastępcą ds. ekonomicznych Sabiną Chwarścianek zaczęli nadawać mu realny kształt. – To rynek wymusza na nas pewne działa i pozyskiwanie pracowników poprzez stosowanie form finansowych. Bardzo trudno jest pozyskać pracowników do małych szpitali, do małych miejscowości. Patrząc na duże ośrodki w Polsce, one już od lat stosują programy stypendialne, które zapewniają im dopływ młodej kadry lekarskiej – wyjaśniła zastępca dyrektora ds. medycznych Sabina Chwarścianek.

 

Pomysł stypendialny został poparty przez wszystkich członków rady. Zasady przyznawania stypendium zawarte będą w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Złotowie (załącznik nr 3). Wprowadzenie go będzie możliwe po naniesieniu zmian w statucie szpitala, co będzie miało miejsce podczas sesji Rady Powiatu Złotowskiego już 28 września br.

O szczegółach stypendiów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Skip to content