Oddział dziecięcy z nową świetlicą

Stowarzyszenie „Szpital dla wszystkich” przekazało środki finansowe, dzięki którym Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Złotowie zyskał nową świetlicę, a także kuchnię dla rodziców. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia można było wyposażyć pomieszczenia. Remont wykonano ze środków własnych szpitala. Podziękowania za wsparcie finansowe należą się wszystkim osobom, które zdecydowały się na przekazanie 1% podatku na Stowarzyszenie „Szpital dla wszystkich”.

 

Spotkanie, podczas którego „otwarto” wyremontowane i wyposażone pomieszczenia dla najmłodszych pacjentów oraz ich rodziców, otworzyła ordynator oddziału dr Iwona Kielan – Gumna, która podziękowała dyrektorowi szpitala Arturowi Bobrukowi za decyzję o przeprowadzeniu remontu, jak i prezesowi Stowarzyszenia „Szpital dla wszystkich” Jerzemu Ćwiszewskiemu, za wsparcie i pomoc w realizacji zadania. Podziękowania skierowała także do wszystkich pracowników oddziału oraz innych pracowników szpitala, biorących udział w przedsięwzięciu, w tym do oddziałowej Ewy Dobek, która to koordynowała i nadzorowała przebieg wszystkich prac.

 

Projekt modernizacji pomieszczeń, który nieodpłatnie zostały przygotowany przez architekt Maję Jaworską ze Złotowa, został przygotowany już 4 lata temu. Jednak dopiero teraz, dzięki decyzji dyrektora Artura Bobruka, udało się go zrealizować. W ramach przeprowadzonych prac wyremontowano i wyposażono świetlicę dla najmłodszych, a także pomieszczenie socjalne – kuchnię, z której mogą korzystać rodzice dzieci przebywających dla oddziale. Stowarzyszenie wparło złotowski szpital kwotą nieco ponad 16,4 tys. zł.

 

W uroczystym otwarciu wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń uczestniczył dyrektor szpitala Artur Bobrku, jego zastępca Robert Sokołowski, dyrektor ds. ekonomicznych Sabina Chwarścianek, przedstawiciele Stowarzyszenia „Szpital dla wszystkich” z prezesem Jerzym Ćwiszewskim oraz pracownicy oddziału.

 

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które każdego roku decydują się na przekazywanie 1 % swojego podatku na Stowarzyszenie „Szpital dla wszystkich”. To dzięki Państwa decyzji złotowska placówka ma szansę na dodatkowe wsparcie.

Skip to content