Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Złotowie

W spotkaniu wziął udział dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie Artur Bobruk, a poprowadziła je szefowa Zespołu, wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć. W posiedzeniu uczestniczyli także: sekretarz powiatu Beata Piechowska, przedstawiciele policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej i inspekcji budowlanej.

 

Wicestarosta Małgorzata Sameć przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu w 2022 roku. Przyjęto kalendarzowy plan pracy Zespołu na rok 2023. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie asp. Mateusz Wiebskowski omówił stan bezpieczeństwa pożarowego powiatu w minionym, 2022 roku. Stan bezpieczeństwa sanitarnego omówiła przedstawicielka złotowskiej Stacji Sanitarno – Epidemiolgicznej Monika Skowrońska, a bezpieczeństwa budowlanego – Mateusz Szweda. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Artur Bobruk zaapelował do wszystkich służb, a także i do mieszkańców powiatu złotowskiego o zachowanie czujności i ostrożności w kwestii koronawirusa.

Skip to content