Złotowski szpital przeprowadzi badania myśliwych

W tym celu odbyło się spotkanie dyrekcji Szpitala Powiatowego w Złotowie z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego. Podczas spotkania omówiono szczegóły realizacji ustawowego obowiązku myśliwych.

Ustawa o broni i amunicji nakłada na myśliwych obowiązek przeprowadzenia okresowych badań lekarskich. W tym roku, badania, które wykonywane są przez myśliwego po praz pierwszy, muszą zostać wykonane do końca czerwca. Szpital Powiatowy w Złotowie wychodząc naprzeciw wymogom ustawy, po spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego, postanowił stworzyć możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań w złotowskiej placówce medycznej.

Komisji lekarskiej w Szpitalu Powiatowym Złotowie, która zrealizuje badania: okulistyczne, psychiatryczne i psychologiczne, będzie przewodniczył zastępca dyrektora ds. medycznych, lek. Robert Sokołowski.

Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Artur Bobruk, szpital jest w trakcie prowadzenia rozmów z lekarzami specjalistami mającymi odpowiednie uprawniania. Po podpisaniu odpowiednich umów, myśliwi będą mogli przeprowadzić badania w złotowskim szpitalu.

***

Przeprowadzenie co pięć lat badań lekarskich i psychologicznych dotyczy także osób mających pozwolenie na broń w celach ochrony osobistej i ochrony osób i mienia. Okresowym badaniom podlegają także uprawnienia do posiadania broni funkcjonariusze służb (regulują to odrębne przepisy).

Skip to content