Dyrektor Szpitala Powiatowego Im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie Artur Bobruk wziął udział w naradzie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

W naradzie udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, Komendant Powiatowy KPP w Złotowie insp. Robert Chwedczyk, starosta złotowski Ryszard Goławski i jego zastępca Małgorzata Sameć, przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Junian Brewka, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu złotowskiego, Komendant Powiatowy PSP w Złotowie Tomasz Lewandowski, a także przedstawiciele służb mundurowych.

Insp. Robert Chwedczyk podsumował zdarzenia kryminalne w 2022 rok, jakie wystąpiły na terenie powiatu złotowskiego. Omówił także działania profilaktyczne prowadzone przez złotowskich funkcjonariuszy. Komendant Wojewódzki nadinsp. Piotr Mąka podziękował złotowskim policjanom, jako części wielkopolskiej policji, za bardzo dobrą pracę, w tym za służbę oraz udział w akcji pomocowej na rzecz uchodźcom z Ukrainy. Podziękowania skierował także do samorządów z terenu powiatu złotowskiego za współpracę oraz nieustanne wspieranie złotowskiej policji.

Starosta złotowski Ryszard Goławski również podkreślił, że złotowscy policjanci cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Starosta podziękował również za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę.

Skip to content