Szpital bez zadłużenia

Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie.

Podczas spotkania dyrektor ds. ekonomicznych, główna księgowa Sabina Chwarścianek omówiła bieżącą sytuację w złotowskim szpitalu, w tym sytuację finansową. Jak wynika z raportu, szpital w Złotowie, jako jeden z siedmiu w województwie wielkopolskim, zamknął rok 2022 dodatnim bilansem.

Przedstawiono informację z przebiegu prac związanych z rozbudową  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Jego rozbudowa prowadzona jest zgodnie z wszelkimi wymogami, a zastosowane standardy pozwolą pacjentom szpitala na pobyt w bardzo dobrych warunkach opiekuńczo – leczniczych.

Obecny na spotkaniu starosta złotowski Ryszard Goławski złożył na ręce dyrektora placówki Artura Bobruka podziękowania zarówno dla kadry zarządzającej, jak i wszystkich pracowników szpitala za wykonywaną pracę na rzecz lecznicy i jej pacjentów.

Skip to content