Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie pozyskał sprzęt na Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Szpital Powiatowy im. A.Sokołowskiego w Złotowie pozyskał sprzęt w postaci dwóch laptopów oraz projektora multimedialnego na Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu. Stało się to możliwe dzięki wsparciu finansowemu burmistrza miasta Złotów Adama Pulita.
Pozyskany sprzęt będzie przede wszystkim służył dla pacjentów Oddziału Terapii do celów dydaktycznych.
Dziękujemy w imieniu pacjentów za wsparcie.
Z poważaniem, Anna Bartko
Skip to content