Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie został po raz trzeci pozytywnie oceniony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Z wielką dumą  przekazujemy  informację, iż Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie został po raz trzeci pozytywnie oceniony przez Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia i otrzyma akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie działalności szpitala, oraz otrzyma certyfikat zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, przyznany przez zewnętrzną firmę certyfikującą PRS.
W dniach  2,3,4 sierpnia 2023 r. w Szpitalu Powiatowym w Złotowie odbył się szczegółowy audyt przeprowadzony przez wizytatorów CMJ w Ochronie Zdrowia. Kontrola objęła wszystkie poziomy funkcjonowania szpitala. Na podstawie obserwacji, przeglądu dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizyty, przedstawiciele CMJ dokonali oceny poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych. Poziom ich spełnienia oceniono na 80%- najwięcej z dotychczasowych certyfikacji.
Natomiast w dniach 21,22 sierpnia br. Audytorzy PRS dokonali oceny zgodności pracy naszego szpitala z normami ISO.
Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom za wkład i pracę wykonaną w ramach przygotowania do przeglądu akredytacyjnego oraz certyfikacji ISO, zaangażowanie w organizację i przebieg samej wizyty.

Skip to content