Pracownicy Szpitala Powiatowego w Złotowie wzięli udział w wydarzeniu organizowanym przez Klub Abstynentów „Ostoja” ze Złotowa

Za nami impreza organizowana przez Klub Abstynentów „Ostoja” ze Złotowa przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Złotowskiego Domu Kultury w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Złotów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym. Wydarzenie, które odbyło się w sobotę 26 sierpnia br. na Półwyspie Rybackim w Złotowie miało charakter profilaktyczny w obszarze uzależnień. Imprezę prowadził Koordynator Zespołu Terapeutycznego z Oddziału Terapii Uzależnień w Piecewie oraz jeden z terapeutów uzależnień. Pod namiotem Szpitala Powiatowego w Złotowie dyżury pełnili terapeuci uzależnień z OTU Piecewo, pielęgniarka oddziałowa mierzyła ciśnienie tętnicze i poziom cukru. Terapeuci zapoznawali z tematyką uzależnienia i działaniem Oddziału Terapii Uzależnień w Piecewie. Obecni również byli: pracownik socjalny Szpitala Powiatowego oraz sekretarka OTU Piecewo.

Skip to content