Certyfikat  „Bezpieczny Szpital to bezpieczny Pacjent”

Szpital Powiatowy im Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie w dniu 10 października 2023 roku po raz kolejny otrzymał certyfikat „Bezpieczny Szpital to bezpieczny Pacjent” przyznany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Otrzymanie certyfikatu Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent potwierdza, że Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie stosuje się do najważniejszych zasad i standardów bezpieczeństwa i dla którego celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy personelu medycznego poprzez zredukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej  na materiał zakaźny, spowodowany zranieniami i zakłuciami podczas wykonywania procedur medycznych. Udało się tego dokonać dzięki między innymi edukacji personelu medycznego oraz zakupowi wysokiej klasy bezpiecznego sprzętu medycznego. Certyfikat jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania

Z pewnością przekłada się to również na bezpieczeństwo pacjentów podczas ich pobytu w szpitalu. Pamiętajmy, bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent!

Skip to content