Historiczne Otwarcie Oddziału Medycyny Paliatywnej w Złotowie!

11 marzec – to był dzień, na który czekało wiele osób w Złotowie! Wczoraj  odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Oddziału Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie. Inwestycja była prowadzona w początkowym okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej gdzie ceny materiałów budowlanych i usług szybowały wysoko w górę. Mimo licznych trudności udało się oddać obiekt w pełni wyposażony spełniający wymagania XXI wieku.

W otwarciu uczestniczyli m.in. Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Wicestarosta Złotowski Małgorzata Sameć, Przewodniczący Rady Powiatu Julian Brewka, Skarbnik Powiatu Złotowskiego Grzegorz Piękoś, p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie Artur Bobruk wraz z załogą, zastępca dyrektora do spraw medycznych Szpitala Powiatowego w Złotowie Robert Sokołowski, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Szpitala Powiatowego w Złotowie Sabina Chwarścianek, , I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie kom. Łukasz Zajączkowski, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie st. kpt. Krzysztof Olczak, Prezes Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Grzegorz Karbowiak,  Dyrektor Złotowskiego Oddziału PKO Banku Polskiego w Złotowie Zbigniew Szefler, prezes Stowarzyszenia “Szpital dla Wszystkich” Jerzy Ćwiszewski,  przedstawiciele rady społecznej szpitala i związków  zawodowych, oraz inni znamienici zaproszeni goście.

W trakcie ceremonii oddział został poświęcony przez Kapelana  Szpitala ks. Stanisława Goszyca. Jest to oddział  zapewniający pacjentom potrzebującym godną opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Nie można pominąć wkładu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) oraz Ministerstwa Zdrowia, które zainwestowały znaczne środki na zakup sprzętu medycznego. To dzięki ich wsparciu możemy zapewnić lepsze warunki i bardziej kompleksową opiekę naszym pacjentom.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia . To kolejny krok w kierunku zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Złotowa i społeczności Powiatu.

Skip to content