Posiedzenie Rady Społecznej

Dnia 14 czerwca 2024r roku odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie Podczas spotkania członkowie Rady mieli okazję poznać Dyrekcję Szpitala oraz zapoznać się ze strukturą organizacyjną naszej lecznicy.

Następnie przedstawiono  sprawozdanie finansowe szpitala za poprzedni rok, które zostało zaopiniowane pozytywnie przez  członków Rady.

Podczas spotkania wyznaczono również priorytety oraz plany działań na kolejne miesiące, aby zapewnić jak najlepszą opiekę pacjentom oraz skuteczne funkcjonowanie całej placówki.

Na zakończenie spotkania wszyscy członkowie Rady zadeklarowali zaangażowanie oraz współpracę w przyszłych działaniach na rzecz szpitala.

 

Skip to content