Starosta złotowski Ryszard Goławski oraz członkowie Zarządu Powiatu Złotowskiego: Wiesław Fidurski, Henryk Trawiński i Ryszard Król spotkali się z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Złotowie Arturem Bobrukiem, jego zastępcami: Robertem Sokołowskim i Sabiną Chwarścianek.

Starosta złotowski Ryszard Goławski, burmistrz Okonka Andrzej Jasiłek oraz dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Artur Bobruk i jego zastępca Robert Sokołowski odbyli spotkanie, podczas którego poruszono m.in. temat funkcjonującej na terenie Gminy Okonek karetki pogotowia.

Trwają prace adaptacyjno - remontowe jednego z budynków Szpitala Powiatowego w Złotowie. Powstaną nowe mieszkania pracownicze. Inwestycja realizowana jest z budżetu powiatu złotowskiego.

 

Rozmawiano o rozwoju szpitala

Starosta złotowski Ryszard Goławski spotkał się z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Złotowie Arturem Bobrukiem, główną księgową Sabiną Chwarścianek oraz nowym lekarzem kierującym oddziału psychiatrycznego doktor Marzeną Żak.

 

Trwają prace nad rozbudową Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Z dnia na dzień obiekt zyskuje nowy charakter. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale efekty już są widoczne.