Trwają prace modernizacyjne kotłowni naszego szpitala. Dzięki inwestycji zyskamy nowe, zmodernizowane, nowoczesne i co najważniejsze energooszczędne zaplecze.

Z dniem 1 października 2022r. rejestracja oraz odbiór wyników w:

  • PRACOWNI DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ (USG) I ENDOSKOPOWEJ
  • PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Znajduje się w budynku B w wejściu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w ramach Wielkopolskiego Programu Zdrowotnego ZDROWA AORTA, które odbędzie się w 10 października br., w Szpitalu Powiatowym Złotowie - ul. Szpitalna 28 (Poradnia Specjalistyczna).

 

W Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy starosta złotowski Ryszard Goławski.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie przeprowadziła ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zastępów PSP na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Złotowie.