Światowy Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Życzenia oraz podziękowania za pracę z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia personelowi naszego Szpitala składa Pan Starosta Ryszard Goławski.

Łóżka „covidowe” w Szpitalu Powiatowym w Złotowie

W związku z realizacją decyzji Wojewody Wielkopolskiego od 26 marca w Szpitalu Powiatowym w Złotowie hospitalizowani są pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. O skierowaniu poszczególnych osób do placówki decyduje wojewódzki Koordynator ds. COVID-19. Aktualnie tzw. obszar „covidowy” liczy 8 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i 32 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w tym 2 łóżka intensywnej terapii (dla pacjentów wymagających respiratora).