Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Artur Bobruk podpisał umowę na rozbudowę, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb budynku Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego złotowskiej placówki. Trwają prace budowlane.

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie spotkały się z koordynatorem Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie Bartoszem Waldowskim.

We wrześniu w złotowskim szpitalu otwarto dwie kolejne już poradnie specjalistyczne. Tym razem pacjenci złotowskiej placówki medycznej mogą skorzystać z porad specjalistów w dziedzinie neurologii i urologii.

Jednym z pomysłów dyrektora Artura Bobruka i współpracowników rozwoju Szpitala Powiatowego w Złotowie, w tym, pozyskania nowej kadry medycznej, jest wprowadzenie stypendiów fundowanych. Temat ten był szeroko dyskutowany podczas dwóch ostatnich posiedzeń Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie.

 

Od pierwszego września  na terenie poradni specjalistycznych, zaczynają funkcjonować dwie nowe poradnie:

- neurologiczna

- urologiczna

Zapisy na wizyty odbywają się telefonicznie 67 263 22 4067 263 22 42 lub osobiście.

W celu rejestracji wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.