Drodzy Pacjenci.


W związku z opublikowaniem przez RM w dniu 25.03.2022r Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii od 1 04 2022 roku w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie nastąpiły zmiany organizacyjne:


1. Nie ma już pre-triażu (badania i ankiety w kontenerze), wszyscy pacjenci w maskach zakrywających nos i usta udają się bezpośrednio do oddziałów                  i komórek ,gdzie ma być udzielone świadczenie medyczne.
2. Wszyscy pacjenci ,którzy mają zaplanowane zabiegi operacyjne zostają zwolnieni z wykonywania przed przyjęciem testów w kierunku SARS-CoV-2
3. Wykonywanie testów w kierunku SARS-Cov-2 w sytuacjach uzasadnionych klinicznie jako element diagnostyki różnicowej pozostaje w gestii lekarza
4. Punk wymazowy dotychczas funkcjonujący w pawilonie na terenie Szpitala zostaje zamknięty.
5. Badania komercyjne – testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 będą wykonywane w pracowni mikrobiologii w laboratorium Szpitala po uprzedniej                  rejestracji telefonicznej nr telefonu 672632233 wew. 312( zgłoszenia w godzinach od 7.30 do 13.00 ),wymazy będą wykonywane w godzinach 7.30-10.00          od poniedziałku do piątku począwszy od 05.04.2022 roku  
6. Porody rodzinne będą się odbywały bez konieczności wykonania testu przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.

Bardzo prosimy aby osoby chore ,przeziębione (katar, kaszel) poinformowały personel medyczny zaraz po przybyciu do Szpitala.

Zasady odwiedzin pacjentów Szpitala Powiatowego w Złotowie.

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie informuje, że od dnia 15.04.2022 roku odwiedziny pacjentów

w oddziałach szpitalnych będą odbywały się z zachowaniem poniższych zasad:

  1. odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach 15.00-18.00

  2. zaleca się, aby u pacjenta jednoczasowo przebywały maksymalnie dwie osoby,

  3. osoba odwiedzająca z objawami infekcji nie może odwiedzić pacjenta,

  4. obowiązuje maseczka na twarzy w trakcie przebywania w całym obiekcie szpitalnym, w tym w salach szpitalnych, w których przebywają pacjenci;

  5. osoba odwiedzająca przed wejściem na oddział przeprowadza dezynfekcję rąk,

  6. osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,

  7. odwiedziny pacjentów izolowanych są możliwe na podstawie zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego oddziału.

  8. ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.