Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie może pochwalić się kolejnym sukcesem. Tym razem triumfujemy w 7. edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”.

Zakupiliśmy histeroskop diagnostyczno – operacyjny wraz z resektoskopem z instrumentarium, na potrzeby oddziału ginekologiczno-położniczego oraz bloku operacyjnego. Środki na zakup sprzętu, w wysokości 700 tys., zł dyrekcja szpitala pozyskała dzięki przychylności wojewody wielkopolskiego – z Funduszu Przeciwdziałania Covidowi.

15 listopada br. odbyła się oficjalna gala plebiscytu „Hipokrates Wielkopolski 2022”, podczas której nagrodzono najlepszych lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów i ratowników z regionu z województwa wielkopolskiego. Nagrody przyznano wielkopolskim szpitalom. Wśród zwycięzców plebiscytu znalazł się Szpital Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, a także jedna z naszych pielęgniarek.

Szpital Powiatowy w Złotowie zakupił dwa detektory Vieworks Vivix-S. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu pozwala na obniżenie dawki jaką otrzymuje pacjent w czasie badania.

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie otrzymał certyfikat poświadczający udział w 2022 roku w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków.