DYREKTOR

SZPITALA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE

 
nawiąże współpracę z lekarzami specjalistami

15 listopada br. odbyła się oficjalna gala plebiscytu „Hipokrates Wielkopolski 2022”, podczas której nagrodzono najlepszych lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów i ratowników z regionu z województwa wielkopolskiego. W gronie zwycięzców znalazła się jedna z naszym pielęgniarek: Teresa Marchlewicz – Pachuc.

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie może pochwalić się kolejnym sukcesem. Tym razem triumfujemy w 7. edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”.

Zakupiliśmy histeroskop diagnostyczno – operacyjny wraz z resektoskopem z instrumentarium, na potrzeby oddziału ginekologiczno-położniczego oraz bloku operacyjnego. Środki na zakup sprzętu, w wysokości 700 tys., zł dyrekcja szpitala pozyskała dzięki przychylności wojewody wielkopolskiego – z Funduszu Przeciwdziałania Covidowi.