dr Jolanta Konieczna – pielęgniarka naczelna, pełnomocnik dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie wzięła udział w I Międzypokoleniowej Konferencji (Pro)Senioralnej.

W Szpitalu Powiatowym w Złotowie odbył się „Dzień Otwarty Centrum Zdrowia Psychicznego”.

Już najbliższą środę tj. 26go października br., zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu złotowskiego oraz powiatów ościennych na dzień otwarty w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Złotowie.

Starosta złotowski Ryszard Goławski oraz członkowie Zarządu Powiatu Złotowskiego: Wiesław Fidurski, Henryk Trawiński i Ryszard Król spotkali się z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Złotowie Arturem Bobrukiem, jego zastępcami: Robertem Sokołowskim i Sabiną Chwarścianek.

Starosta złotowski Ryszard Goławski, burmistrz Okonka Andrzej Jasiłek oraz dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Artur Bobruk i jego zastępca Robert Sokołowski odbyli spotkanie, podczas którego poruszono m.in. temat funkcjonującej na terenie Gminy Okonek karetki pogotowia.