Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w ramach Wielkopolskiego Programu Zdrowotnego ZDROWA AORTA, które odbędzie się w 10 października br., w Szpitalu Powiatowym Złotowie - ul. Szpitalna 28 (Poradnia Specjalistyczna).

 

W Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy starosta złotowski Ryszard Goławski.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie przeprowadziła ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zastępów PSP na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Złotowie.

Szpital Powiatowy w Złotowie wziął udział w czwartej edycji ogólnopolskiej akcji "sadziMY". 

Stowarzyszenie „Szpital dla wszystkich” wsparło Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Złotowie. Tym razem do złotowskiej placówki zostały zakupione: spirometr z laptopem i drukarką, inhalatory oraz wózki. Stowarzyszenie przekazało na zakup sprzętu nieco ponad 14,3 tys. złotych. Dziękujemy.

(ab)