Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie stale się rozwija. Placówka prowadzi nie tylko liczne inwestycje. Nasze oddziały są sukcesywnie wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. W doposażaniu pomaga Stowarzyszenie „Szpital dla wszystkich” oraz darczyńcy.

Stowarzyszenie „Szpital dla wszystkich” przekazało środki finansowe, dzięki którym Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Złotowie zyskał nową świetlicę, a także kuchnię dla rodziców. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia można było wyposażyć pomieszczenia. Remont wykonano ze środków własnych szpitala. Podziękowania za wsparcie finansowe należą się wszystkim osobom, które zdecydowały się na przekazanie 1% podatku na Stowarzyszenie „Szpital dla wszystkich”.

Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Złotowie może pochwalić się zmodernizowaną i unowocześnioną pracownią endoskopową.

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Artur Bobruk podpisał umowę na rozbudowę, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb budynku Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego złotowskiej placówki. Trwają prace budowlane.

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie spotkały się z koordynatorem Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie Bartoszem Waldowskim.