Zarząd powiatu złotowskiego odbył swoje posiedzenie podczas sesji wyjazdowej w Szpitalu Powiatowym w Złotowie. Podczas spotkania omówiono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem złotowskiej lecznicy.

Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Noworodków Szpitala Powiatowego w Złotowie pozyskał fantom, dzięki któremu personel medyczny będzie mógł szkolić się w zakresie resuscytacji niemowląt.

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie stale doposaża swoje oddziały w najnowocześniejszy sprzęt. Tym razem zakupione zostały łóżka szpitalne bariatryczne. Dzięki nim poprawi się bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

DYREKTOR

SZPITALA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE

 
nawiąże współpracę z lekarzami ( lekarz systemu)