Pacjent ma prawo do:

1) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;
2) INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;
3) ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;
4) WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
5) ZGŁASZANIA DZIAŁA 11’1 NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;
6) POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
7) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
8) ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;
9) POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO; 1
0) OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;
11) PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia 800 190 590

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Skip to content