DIETA MAMY

 

Drogie Pacjentki,

Kierując się troską o Wasze zdrowie oraz prawidłowy rozwój dziecka, Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie w złotowskim Oddziale położniczo-ginekologicznym z pododdziałem noworodków modelu żywienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym, a także propagowanie zasad zdrowego odżywiania po zakończeniu hospitalizacji, zwłaszcza w okresie karmienia piersią. Podjęte działania mają na celu podniesienie jakości żywienia pacjentek, zwiększenie satysfakcji z hospitalizacji, zwiększenie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia, a także wyrobienie dobrych nawyków w zakresie żywienia. Naszym zadaniem jest zapewnienie kobietom w ciąży i w okresie poporodowym posiłków przygotowywanych specjalnie dla nich, z wyłączeniem sytuacji, w których z przyczyn zdrowotnych lekarz zalecił inna dietę (np. cukrzycową) – do programu włączane są tylko pacjentki korzystające z diety podstawowej. Program zakłada wprowadzenie pięciu posiłków na dobę. Trzy podstawowe, a do tego drugie śniadanie i podwieczorek. Gwarantujemy odpowiednią strukturę posiłków, jeśli chodzi o składniki i wartość energetyczną, tak aby uzupełnić wydatek energetyczny, który jest zwiększony dla matek w drugimi i trzecim trymestrze czy też dla kobiet już karmiących.

Podczas pobytu w oddziale pacjentki mogą korzystać z informatorów dotyczących zdrowego żywienia, porad laktacyjnych oraz kontaktować się z dietetykiem. Chęć skorzystania z porady dietetyka należy zgłosić pielęgniarce/położnej w oddziale.

Ponadto w okresie minimum 2 miesięcy po porodzie pacjentki w ramach Programu mają możliwość konsultacji z dietetykiem drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: dietamamy@szpital.zlotow.pl

Pacjentki biorące udział w pilotażu mogą zgłaszać uwagi dotyczące posiłków zarówno pozytywne jak i negatywne bezpośrednio dietetykowi.

Warunkiem skorzystania z programu jest wypełnienie podczas hospitalizacji formularza oświadczenia, w którym pacjentka wyraża zgodę na udział w pilotażu.

Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją programu.

Jadłospis

  

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl

W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl

Linki do zdjęć:

https://www.pexels.com/photo/woman-in-white-tank-top-carrying-baby-3875276/
https://www.pexels.com/photo/flat-lay-photography-of-vegetable-salad-on-plate-1640777/
https://www.pexels.com/photo/woman-carrying-her-baby-and-working-on-a-laptop-4079281/
https://unsplash.com/photos/IE8KfewAp-w
https://unsplash.com/photos/8tvzA0WymTA

Skip to content